Adiabatisk køling får temperaturen ned og luftkvaliteten op

Det er så vigtigt, at den luft, vi omgiver os med, er sund og behagelig. Det gælder elle steder, vi opholder os. Også på jobbet har luftkvaliteten en stor betydning. Luftens kvalitet har stor indflydelse på vores velbefindende og dermed også på vores evne til at producere. Det er klart, at man producerer mindre og dårligere, hvis man føler sig utilpas. Og omvendt stiger vores produktivitet, hvis vi er godt tilpas i vores omgivelser – det er klart.

Her kommer adiabatisk køling ind i billedet. I mange produktionslokaler er der maskiner, som afgiver varme og udtørrer luften. Hvis man arbejder i sådan et lokale, vil man altså opleve, at man måske sveder, og at ens slimhinder samtidigt tørrer ind. Man bliver hurtigt træt og sløv og mister koncentrationsevnen. Med adiabatisk køling kommer luftfugtigheden op og temperaturen daler til et mere acceptabelt niveau, simpelthen med hjælp fra millioner af bittesmå dråber vand.

Supersmart system

Bag ideen om adiabatisk køling ligger termodynamikkens første lov, der siger, at energien i et lukket system ikke forsvinder, den bevæger sig bare andre steder hen. Nå en maskine i et produktionslokale bliver varm, så flytter varmen ud i luften, så hele rummet bliver varmere. Varmen får luftfugtigheden til at falde.

Det betyder dårligere indeklima. Men hvis man forstøver vand og blæser millioner af fine vanddråber ud i luften, så vil de nedkøle luften og samtidigt bidrage til at forbedre luftfugtigheden. Det er virkelig smart, og så øger det helt sikkert produktiviteten hos dem, der arbejder i lokalet.

Få opsat et anlæg

Hos Airtec Solutions har man udviklet anlæg med adiabatisk køling, som kan nedkøle og forfugte luften i tørre, varme produktionslokaler. Man kan gøre det på flere måder. Enten ved at blæse vanddampe ud igennem ventilationsskakterne, eller ved at blæse dem direkte ud i lokalerne. Begge metoder er funktionelle og giver en forbedring af indeklimaet. Det er til stor gavn for medarbejderne, og det kan også være godt for de produkter, man fremstiller, at de ikke skal opbevares i alt for tør og varm luft. Man kan læse meget mere på airtecsolutions.dk